Kiertotalous tulevaisuuden liiketoimintamallina

Kirjoittaja: Milla Kolehmainen, projektikoordinaattori, KIERTO-hanke 

Kiertotalous tarjoaa yrityksille monenlaisia mahdollisuuksia vastata kestävän kehityksen haasteisiin 

Syyskuussa 2021 uutisoitiin, että muodin verkkokaupan jättiläinen Zalando sijoittaa suomalaiseen tekstiilien kierrätysteknologiayritykseen Infinited Fiber Companyyn. Infinite Fiber rakentaa Suomeen tehdasta, jossa voidaan tuottaa uusiokuitua kierrätetyistä tekstiileistä. Tekstiilijätettä syntyy Suomessa vuosittain 70 000–100 000 tonnia ja maailmanlaajuisesti lähes 100 miljoonaa tonnia. Tähän asti kansainväliset vaateyritykset ovat jopa polttaneet myymättä jäänyttä pikamuotia ja Afrikan kaatopaikat ovat niin täynnä länsimaiden tekstiilijätettä, että osa maista on kieltänyt jätteen maahantuonnin. Innovaatiolle on siis tarvetta ja yhtiön mukaan sen kehittämää uusiokuitua kohtaan on jo suurta kysyntää. Kiertotalousinnovaatiot ovat tärkeässä roolissa, kun tavoitellaan kestävämpiä toimintatapoja, mutta kiertotalouden ei tarvitse olla vain suuryritysten asia. Kiertotalous tarjoaa monipuolisesti uusia mahdollisuuksia alasta ja yrityksen koosta riippumatta. 

Kiertotalous mielletään usein kierrättämiseksi, mutta se on paljon muutakin. Kiertotaloudessa tuotteet suunnitellaan jo lähtökohtaisesti kestäviksi, helposti korjattaviksi ja kierrätettäviksi. Kun tuote saavuttaa elinkaarensa pään, sen materiaalit pyritään hyödyntämään uudelleen, jolloin niiden arvo säilyy kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotteita myös korvataan erilaisilla palveluilla, joiden kehittämisen tukena ovat usein uudet teknologiat. Omistamisen sijaan esineitä ja resursseja jaetaan, vuokrataan ja lainataan. Näiden toimien avulla jätteen määrän on tarkoitus vähentyä minimiin. Parhaassa tapauksessa koko jätteen käsitteestä voidaan luopua, kun kaikki ylijäämä ja hukka pystytään hyödyntämään uudelleen.  

Miksi kiertotalouden liiketoimintamalleja kannattaa harkita? 

Asiakkaat ja sidosryhmät vaativat sitä. Yhä useampaa asiakasta kiinnostaa kestävä kuluttaminen sekä tuotteiden uudelleenkäyttö. Kuluttajat haluavat tehdä vastuullisia valintoja ja myös sidosryhmillä on erilaisia odotuksia vastuullisuuteen liittyen. Tänä päivänä myös työnhakijat vaativat arvojensa mukaisia työpaikkoja, joiden toiminnan takana voivat seisoa. 

Resurssitehokkuus kasvaa, materiaalien ja tuotteiden elinkaari pitenee. Kiertotalouden ratkaisut voivat pienentää yrityksen kustannuksia esimerkiksi pienentämällä energian ja materiaalien kulutusta. Suljetut materiaalikierrot tehostavat toimintaa, kun raaka-aineiden saatavuus muuttuu ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristömuutosten seurauksena epävarmemmaksi. 

Kiertotalous voi tuoda myös kilpailuetua. Yritysten osto- ja investointipäätöksiä ohjaa päästövähennys- ja kestävän kehityksen tavoitteet, sijoittajien rahavirrat ohjautuvat kestäviin kohteisiin ja yritysten toimintaa ja kilpailukykyä vertaillaan kestävän kehityksen mittareilla. Myös kuntien hankinnoissa ollaan menossa vahvasti siihen suuntaan, että vastuullisuudesta saa lisäpisteitä. Hankinnoissa voidaan vaatia esimerkiksi kestävän kehityksen suunnitelman olemassaoloa. 

Kolme vinkkiä, miten yritys voi toimia kiertotalouden mukaisesti 

  • Suunnittele tuotteet alusta asti kestäviksi ja kierrätettäviksi. Huomioi modulaarisuus ja korjaamismahdollisuudet, jotta tuotteen elinkaari olisi mahdollisimman pitkä. Zero waste -ajattelun avulla voidaan minimoida jätteen määrä suunnittelemalla tuotteet oikein. 
  • Hyödynnä jonkun muun hukkamateriaalia. Tämä onnistuu luomalla kumppanuuksia eri toimijoiden välille. Esimerkiksi käytöstä poistettuja tekstiilejä voidaan käyttää materiaalina kalustekomposiitissa ja teollisuuden sivuvirroista voidaan valmistaa lannoitteita. 
  • Tarjoa tuote palveluna. Monille tuotteille ei välttämättä ole arjessa jatkuvasti käyttöä ja siksi niiden omistaminen ei ole välttämätöntä. Yhä useampi kuluttaja myös haluaa tehdä kestäviä ratkaisuja esimerkiksi vuokraamalla vaatteita ostamisen sijaan. Tarjoamalla tuote palveluna, tuotteen käyttöastetta voidaan lisätä, kun tuotteella on useampia käyttäjiä sen elinkaaren aikana. Tähän voidaan yhdistää esimerkiksi huolto-, päivitys- ja korjauspalveluita. 

Yrityksen ei tarvitse tyytyä vain yhteen strategiaan pohtiessaan kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia. Monet kiertotalouden edelläkävijät ovat yhdistäneet useita tapoja rakentaa toimintaa kiertotalouden ympärille. KIERTO-hankkeen KIERTO 100 -listalta löytyy esimerkkejä tällaisista yrityksistä. 

KIERTO 100 -listaan on kerätty Pirkanmaalla toimivia yrityksistä, joiden toiminta pohjautuu kokonaan kiertotalouteen tai jotka ovat ottaneet ensimmäiset askeleensa kohti kiertotaloutta. Yritykset voivat löytää listalta yhteistyökumppaneita. Myös kuluttaja voi arjessaan edistää kiertotaloutta tekemällä kestäviä valintoja esimerkiksi valitsemalla tuotteita ja palveluja KIERTO 100 -listan yrityksiltä tai muilta kiertotalouden toimijoilta. 

Käy tutustumassa listaan osoitteessa https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/kt100-yritysta/