Mistä kaikki alkoi – Murrostin syntytarina

Murrostia pyörittää neljä eri aloilta tulevaa opiskelijaa, jotka tapasivat toisensa Tampereen korkeakouluyhteisön innovaatiotapahtumassa vuonna 2019. Tehtävänantonamme oli tuossa tapahtumassa kehittää viikossa kestävää kehitystä edistävä startup-liikeidea. Vaikkemme tunteneet toisiamme entuudestaan, meitä yhdisti halu edesauttaa Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumista sekä intohimo kehittää jotain uutta.

Neljä opiskelijaa suunnittelemassa startup-liikeideaa.

Millainen on sitten kestävän kehityksen tila Suomessa? Yksinkertaistaen voi sanoa, että Suomi on jo saavuttanut tai on lähellä saavuttaa monia sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen liittyviä Agenda 2030 tavoitteita. Sen sijaan Suomen suurimmat haasteet liittyvät ekologiseen kestävyyteen liittyviin tavoitteisiin, kuten alla oleva kuva havainnollistaa. Siksi näkökulmaksemme valikoitui kotitalouksien aiheuttamien hiilidioksidipäästöihin ja yleisemminkin ekologisen kuormituksen vähentäminen.


Sustainable Development Report -sivustolla Suomen vahvuuksiksi Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisessa on listattu muun muassa köyhyyden vähentäminen ja laadukas koulutus. Parannettavaa on sen sijaan esimerkiksi tavoitteissa 13 Ilmastotekoja, 14 Merenalainen elämä ja 15 Maanpäällinen elämä.

Itse asiassa noin 70 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä on kotitalouksien aiheuttamia, joista valtaosa on seurausta rikkaimpien maiden kulutuksesta (Hertwich & Peters 2009; Dubois ym. 2019). Kotitalouksilla on siten keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä: Voimmeko korvata henkilöautoilua joukkoliikenteellä ja pyöräilyllä? Käytämmekö uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähkö ja lämpöä? Miten minimoimme ruokahävikin? Voimmeko pidentää tavaroiden käyttöikää korjaamalla tai vuokrata tarvitsemamme? Ihmiset voivat vähentää paljonkin kotitalouksien aiheuttamia päästöjä muuttamalla omia toimintatapojaan. Yritysten haasteena on tarjota ihmisille järkevämpiä vaihtoehtoja nykyisille kulutustottumuksille ja yhteiskunnan tehtävänä puolestaan on tukea ja ohjata niin yrityksiä kuin ihmisiä kohti vähähiilisiä ja päästöttömiä ratkaisuja.

Hyvin sujuneen innovaatiotapahtuman jälkeen päätimme jatkaa tiiminä ponnisteluja kestävän kehityksen parissa, ja lopulta perustimme yhdessä yrityksemme Murrost Oy, joka pyrkii vauhdittamaan arjen kestävyysmurrosta kehittämällä kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvia palveluita. Konkreettisen sysäyksen yritystoimintamme aloittamiselle antoi JAKAJAT-hanke, jossa kehitetään jakamistalouteen perustuvia asumisen ja liikkumisen ratkaisuja vastaamaan ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen kaltaisten megatrendien tuomiin haasteisiin. Pääsimme hankkeen kautta pilotoimaan kehittämäämme Share & Save -yhteiskäyttöpalvelua, jonka tarkoituksena on helpottaa tavaroiden lainausta ja vuokrausta. Tämän blogitekstin kirjoittamisen aikaan olemme toteuttamassa palvelustamme toista pilottia Tampereen opiskelija-asuntosäätiölle (TOAS). Vuoden 2022 aikana suunnitelmissamme on palvelun lanseeraus.

Share & Save -yhteiskäyttöpilottimme avulla olemme saaneet kerättyä arvokasta kokemusta yhteiskäyttöpalvelun pyörittämisestä sekä verkkoalustan toimimisesta, ja tämän työn pohjalta jatkamme palvelumme kehittämistä edelleen. Aiomme tulevaisuudessa jatkaa kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvia palveluiden kehittämistä, joiden avulla vauhditetaan kestävyysmurrosta ihmisten arkielämän tasolla. Tähtäämme siihen, että palveluidemme avulla jokaisella olisi mahdollisuus ottaa askel kohti kestävämpää ja parempaa arkea.

Iso kysymys on, saavutammeko Agenda 2030 -tavoitteet ajoissa. Entä pystymmekö pysäyttämään ilmaston lämpenemisen 1,5 tai alle 2 asteeseen? Hyvä uutinen on se, että mahdollisuuksia muutokseen riittää. Yrityksillä on julkisen ja kolmannen sektorin ohella tärkeä rooli kestävyysmurroksen vauhdittamisessa, sillä tarvitsemme ripeästi uusia ja innovatiivisia tuotteita ja palveluita, joilla luodaan vaihtoehtoja vanhoille kulutustottumuksille.  Meille Murrost tarkoittaakin mahdollisuutta olla mukana luomassa kestävän liiketoiminnan avulla sellaista maailmaa, jollaisen tahdomme itse nähdä tulevaisuudessa.

Tässä Kohti murrosta -blogissa me ja vieraskynäkirjoittajat tahdomme inspiroida sinua mukaan kestävyysmurrokseen. Käsittelemme blogissa kestävää kehitystä ja ilmastonmuutosta liiketoiminnan ja ihmisten arjen näkökulmasta. Blogimme on ratkaisukeskeinen, etsien niin uusia kuin perinteisempiäkin ratkaisuja maailman ja arjen haasteisiin. Erityisen huomion kohteena on kierto- ja jakamistalouteen perustuvat ratkaisut.

Tervetuloa mukaan matkalle kohti murrosta!

Blogi on perustettu osana Ilmastonmuutosvoima-hanketta, joka kannustaa nuoria toteuttamaan oman ilmastotekonsa ja toimimaan ilmastonmuutosta vastaan. Kiitämme Ilmastonmuutosvoimaa rahoituksesta. Tahdomme kiittää tähänastisesta tuesta myös HUBSia, JAKAJAT-hanketta, Ekokumppaneita ja TOASia.

BLOGIN LÄHTEET

Sustainable Development Report: https://dashboards.sdgindex.org/.

Hertwich & Peters 2009, “Carbon Footprint of Nations: A Global, Trade-Linked Analysis”. Environmental Science & Technology.

Dubois, Sovacool, ym. 2019, ”It starts at home? Climate policies targeting household consumption and behavioral decisions are key to low-carbon futures”. Energy Research & Social Science.