Share & Save -palvelu on tehostanut tavaroiden yhteiskäyttöä ja edistänyt yhteisöllisyyttä TOAS Pekolassa

Share & Save -palvelusta järjestettiin pilottikokeilu TOAS Pekolan asuinkohteessa Tampereen Kalevassa. Palvelun kautta asukkaat ovat voineet lainata käyttöönsä erilaisia yhteiskäyttötavaroita harrastusvälineistä ja peleistä työkaluihin ja siivousvälineisiin. Palvelu on asukkaiden mukaan helpottanut tavaroiden yhteiskäyttöä ja lisännyt arjen sujuvuutta.

Kohti yhteisöllisyyttä ja jakamistaloutta

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö (TOAS) vuokraa, rakentaa ja ylläpitää opiskelija-asuntoja ja luo siten tulevaisuuden opiskelijakaupunkia. Share & Save -palvelun hyödyntäminen on TOASin kaltaisille asuntoyhteisöille helppo ja konkreettinen keino jakamistalouden ja yhteisöllisyyden edistämiseen. Autamme tällä tavalla TOASia rakentamaan tulevaisuuden opiskelijakaupunkia yhteisöllisyys ja ympäristö edellä. Share & Save -palvelua on pilotoitu ensimmäistä kertaa TOASin Pekolan asuinkohteessa.  

– TOAS haluaa olla mukana edistämässä ja ennen kaikkea mahdollistamassa yhteisöllisyyttä ja jakamistaloutta. Tämä pilotti vastaa siihen tarpeeseen mainiosti, kertoo Tampereen opiskelija-asuntosäätiön palvelujohtaja Pia Ylimäki.

Asukkailla on palvelun käyttöönottovaiheessa mahdollisuus vaikuttaa asuinkohteensa tavaravalikoimaan. Asukkaat voivat toivoa esimerkiksi pihapelejä, jotka voivat parhaassa tapauksessa lisätä myös kohteen yhteisöllistä harrastamista.

Kokonaisvaltaisempaa asumista

Asuminen on muutakin kuin vain neliöitä ja asumisviihtyvyyteen vaikuttavat esimerkiksi lisäpalvelut. Share & Save –palvelun avulla esimerkiksi asuntosäätiön on helppo tarjota asukkailleen matalan kynnyksen palvelua, joka parhaimmillaan tuo arkeen uusia kokemuksia ja mahdollisuuksia kokeilla. Palvelun laaja tavaravalikoima mahdollistaa esimerkiksi uusien harrastuksien, kuten padelin, kokeilun tai sohvan pesemisen laadukkaan tekstiilipesurin avulla.

TOAS Pekolan Share & Save -pilotti lukuina:

8 kuukautta

178 asuntoa

90 käyttäjää

82 lainatavaraa

215 lainausta

– Uskomme TOASilla, että tämänkaltaiset pilotit lisäävät asukkaiden asumisviihtyisyyttä. Lisäpalvelut osana asumista ovat iso ja tärkeä asia, kertoo Ylimäki.

Ylimäki uskoo, että myös asukkaat ovat tyytyväisiä TOASin haluun ja intoon testata uusia asioita, kuten palveluamme. Share & Save -palvelun pilottikokeilu TOAS Pekolassa on saanut innokkaita käyttäjiä, mikä kertoo, että palvelulle on tarvetta. Toiminta on ollut vuorovaikutuksellista kumpaankin suuntaan, ja palvelua on kehitetty eteenpäin käyttäjien antaman palautteen pohjalta. Share & Save on saanut asukkailta ja asukastoimikunnalta kiittävää palautetta, mikä on johtanut siihen, että alustavasti kesäkuun loppuun saakka toteutettavaksi tarkoitettua pilottia päädyttiin jatkamaan vielä vuoden loppuun asti.

Sujuvaa palvelua ja jouhevaa yhteistyötä

Palvelu vaikuttaa TOASilla asukkaiden lisäksi myös kohteen asukastoimikunnan toimintaan. Asukastoimikunta vastaa asukkaiden ja TOASin yhteistoiminnasta sekä asumisviihtyvyydestä järjestämällä esimerkiksi erilaisia juhlia tai illanviettoja. Asukastoimikunta myös huolehtii kohteesta riippuen esimerkiksi kerhohuoneen viihtyvyydestä ja kuten TOAS Pekolan kohteessa ennen palveluamme, myös tavaroiden lainaamisesta.

TOAS Pekolan asukastoimikunta toteaakin, että palvelun käyttöönotto on vähentänyt heidän työmääräänsä lainatavaroiden osalta, sillä toiminta on siirtynyt kokonaan Share & Save –palvelun alle. Jonkin verran aikaa on luonnollisesti vienyt yhteistyöstä ja pelisäännöistä sopiminen, mutta asukastoimikunta tiivistää, että yhteinen suunnittelu on ollut toimivaa ja ylipäätänsä sujuvaa.

Ylimäen mukaan yhteistyö Murrost ja TOAS välillä on hoitunut hienosti ja aikataulut ovat pitäneet. Ylimäki kiteyttääkin, että yhteistyö Murrostin innokkaan ja reippaan tiimin kanssa on ollut helppoa ja mukavaa. Palvelu on ollut lupauksien mukainen ja kuten asukastoimikunta tiivistää “palvelu on toimiva esimerkki siitä, miten taloyhtiöissä voidaan harjoittaa jakamistaloutta.”