Tietosuojaseloste

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Murrost Oy:n verkkosivujen kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelystä. Murrost Oy on suomalainen yritys, joka kehittää ja tuottaa kestävän kehityksen mukaisia kierto- ja jakamistalouteen perustuvia palveluita.

Rekisterin nimi

Murrost Oy:n tietosuojarekisteri

Rekisterinpitäjä

Murrost Oy 3176348-1
Osoite: Vihilahdenkatu 7 B 22, 33900 Tampere
Sähköpostiosoite: info@murrost.fi
Verkkosivut: www.murrost.fi

Henkilötietoihisi liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä:

Vera Nieminen
0442595526
vera.nieminen@murrost.fi

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään Murrost Oy:n yleiseen viestintään ja markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterin pitämisen perusteena on asiakassuhde tai potentiaalisen asiakkaan suostumus. Rekisterin sisältämiä tietoja kerätään rekisteröityjen omalla suostumuksella rekisterin käyttötarkoituksen mukaista viestintää varten. Käsittelemme henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite. Valinnaisena tietona rekisteriin voidaan kerätä rekisteröidyn yhteystiedot ja taustaorganisaatio. Tietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan yhteydenottolomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja sosiaalisen median palvelujen kautta. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Yhteydenottolomakkeen kautta keräämiämme tietoja ovat sähköposti, nimi, taustaorganisaatio ja puhelinnumero.

Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä tallennamme tilaajan sähköpostiosoitteen. Markkinointitarkoituksessa voimme seurata myös uutiskirjeiden ja siihen sisältyvien linkkien avaamista ja verkkokäyttäytymistä sekä verkkosivustoiltamme kerättyjä IP-osoitteita.

Ketkä voivat käsitellä tietojasi?

Henkilötietojasi käsitellään aina ensisijaisesti Murrost Oy:n sisällä. Tietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, joilla on työtehtäviensä vuoksi oikeus käsitellä henkilötietoja.

Lisäksi Murrost Oy:n pyynnöstä henkilötietoja voivat käsitellä satunnaiset kolmannet osapuolet. Näissä tapauksissa tietoja ei käytetä kolmansien osapuolten tarkoituksiin tai jaeta ulkopuolisille, ja yhteistyökumppanimme käsittelevät tietoja aina Murrost Oy:n määrittämiin käyttötarkoituksiin ja voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Käsittelijöinämme voivat toimia esimerkiksi:

  • ohjelmisto- ja järjestelmäpalveluntarjoajat
  • maksupalveluiden tarjoajat
  • sähköpostipalveluiden tarjoajat
  • markkinoinnin ja mainonnan palveluyritykset

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavia oikeuksia tietojen käsittelyyn liittyen. Kyseisiin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen vera.nieminen@murrost.fi otsikolla ”Rekisterimuutos”.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennettuja tietoja ja pyytää tietojen oikaisua tai päivittämistä. Jos epäilet, että tiedoissasi on virhe, voit pyytää meiltä tietojesi oikaisua.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröity voi myös valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme rekisteröidylle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen syy olla poistamatta pyydettyä tietoa. Lähtökohtaisesti kuitenkin toteutamme poistopyynnön, ellei tietojen säilyttämiseen ole laillista perustetta. 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esimerkiksi asiakkuuteen, on rekisteröidyllä oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, ettei tietojen käsittely ole ollut lainmukaista.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Miten suojaamme henkilötietojasi?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Henkilötietorekisterin käyttöoikeus on vain määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme henkilötietoja vain sen ajan kuin niitä tarvitaan tässä selosteessa kerrottuja käyttötarkoituksia varten. Jos olet antanut suostumuksen esimerkiksi sähköiseen suoramarkkinointiin, käsittelemme tietojasi suostumuksen voimassaoloajan. Markkinointia varten tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan, kuin suostumusta ei ole peruutettu.

Meillä voi olla lainsäädäntöön perustuva velvollisuus käsitellä tiettyjä tietoja kauemmin kuin yllä olevien kriteerien mukaan, jolloin käsittelemme tietoja kyseisen lainsäädännön noudattamiseksi ja sen määrittämän ajan.

Evästeet Sivustollamme ei kerätä evästeitä.